Velkommen til Citychefer.dk

Et vidensnetværk der har til formål at sikre levende handelsbyer i fremtiden.

 

Netværket “Citychefer” er et videns- /erfaringsnetværk for mig - det er her hvor vi kan sparre omkring de mange snitflader/ udfordringer som vores jobfunktion indeholder. Fx Håndteringen af COVID-19 som gav alle byer nye massive udfordring eller at sætte fokus på vigtigheden i at have en driftig bymidte og samarbejde med kommunen og ikke at glemme den eksplosive udvikling af e-handlen.

Netværket har for mig i Covid-19 tiden været uvurderlig informationskilde og sparringspartner. Udover denne form for vidensdeling hjælper vi også hinanden med ideer og løsninger på events og udfordringer på et mere lavpraktisk niveau. Det er et nationalt fællesskab, hvor vi er rykket sammen i krisen og i fællesskab løfter vi opgaven med at bevare og udvikle handelsbyerne i Danmark. Sammen har vi en stærk stemme politisk. Vi har alle de samme mål for vores by, region og land.

Pernille Varde Perigaard, City manager i HandelSilkeborg.

Event – og aktivitetschef, Hjørring Handel
Rikke Ejsenhardt

I en handelsforening med kun en fuldtids medarbejder er det værdifuldt for mig, at indgå i et netværk af personer med samme jobfunktion. Her finder jeg sparring, inspiration og hører andres meninger. 

Et virkelig inspirerende netværk, hvor vi i fællesskab sætter fokus, og finder mulige løsninger for at sikre fremtidens bymidter 

Erhvervsudviklingschef i Ølgod Handel og Erhverv

Kirstine Faber Krog

City Manager – Byforum Allerød

Susanne Karlsson

Citychef netværket er guld værd for mig, da jeg de seneste år både har fået feedback på faglige forespørgsler samt stærk sparring omkring mine primære opgaver indenfor aktiviteter og markedsføring. I mange cityforeninger er der som i FREDERIK kun 1 ansat, så arbejdsopgaverne er mangfoldige, og netværket styrker derfor erfaring- og vidensdeling, såvel på praktisk som strategisk niveau. Under CV19 afholdte vi jævnlige online møder, hvor der var en åben og ærlig dialog på tværs af landets handelsbyer! Udfordringerne var mange og ofte ensartet, derfor var møderne i den grad givtige for alle, både citychefer, projektledere, fagorganisationer mfl.

FREDERIK handels- og virksomhedsforening Frederikshavn,

handelschef Dan Kobberup

Citychefnetværket er unikt, og har de tre år jeg har været Citychef i Herning, været KÆMPE inspiration, vidensdeling, sparring og strategi. Et netværk med så meget power og energi at det til tider selv for en citychef kan være hårdt at skulle rumme. Netværket rammer spot on, pga. menneskene i det, men også pga. fordelingen på landkortet, for selvom postnumre sagtens kan være mindre og større end hinanden, er her plads til alle, både på ideer og menneskene bag ethvert postnumre. Vi sætter ting på landkortet, sætter barren HØJT. Vi vil vores fag, vil detailbranchen og menneskene bag, dem vi arbejder og kæmper for hver dag!

Herning Cityforening, Citychef

Allan Kristensen

Det at skulle møde morgendagens udfordringer kræver, at der løftes i flok. Citynetværket sørger for at den enkelte citymedarbejder er klædt på til den opgave, gennem sparring, inspiration samt meningsudveksling.

Michael Kongsmark, Citychef Horsens

 

Hvem er vi

CityCheferne er et netværk for os, der sidder med udvikling af detailhandel i byerne og som ønsker greb om de radikale forandringer og, som ligeledes ønsker netværk, som kan hjælpe til handling og udvikling.

Digitaliseringen udfordrer alle, men detailhandlens små og mellemstore butikker kigger mod deres cityforening for svar på, hvordan der kan skabes en levende midtby. Dog er disse foreninger båret af små budgetter, ildsjæle og frivillige kræfter. Derfor inviterer vi alle citychefer, direktører for handelsstandsforeninger og andre i ledende roller indenfor detailhandel og byudvikling til at deltage i vores i netværksmøder, studieture og andre løbende tiltag.


Formålet er at kompetenceudvikle, opruste og facilitere erfarings- og videndeling mellem deltagerne for i sidste ende at klæde dem på til at vækste den lokale detailhandel.

Gennem inspiration udefra, paneldebat og best practice klæder vi deltagerne på til at løfte det strategiske arbejde med at udvikle oplevelser og en levende midtby.

Du kan læse mere om nuværende, kommende og tidligere events ved at klikke på knappen herunder.

Netværket er bygget videre på Citychef2020 initiativet som blev iværksat af Innovationsnetværket Service Platform og Lifestyle & Design Cluster. Det blev iværksat som en vidensbro der skulle opruste den lokale detailhandel og sikre stærkere digital sparring og digital forretningsudvikling til cityforeningens medlemmer.

I dag faciliteres netværket af Lifestyle & Design Cluster

 

T: 45 20747683

Facilitator for Netværket: Lifestyle & Design Cluster, Birk Centerpark 38, 7400 Herning

©2019 by Citychefer.dk. Proudly created with Wix.com