_edited.jpg

Velkommen til Citychefer.dk

Et vidensnetværk der har til formål at sikre levende handelsbyer i fremtiden.

 

Citychefer.dk klar til at bidrage til Partnerskab for levende midtbyer.

Regeringen klar med nyt initiativ for at fastholde levende bymidter

Nyt partnerskab skal sætte fokus på at fastholde levende bymidter i mange små og mellemstore byer. Bymidter udgør en væsentlig rolle som socialt mødested, og er afgørende for at fastholde et attraktivt byliv i hele Danmark. Derfor vil regeringen gå sammen med kommunerne for at se på at fastholde levende bymidter.

"Vi er stolte over, at netværket er inviteret ind som en del af dette partnerskab. Citychefer.dk ønsker at spille en store rolle i at sikre levende handelsbyer i fremtiden, og vi har allerede mange gode bud på, hvordan vi kan skabe bedre rammevilkår for vækst til handelslivet og stærkere samarbejde på tværs af aktører. Særligt grundet corona har netværket oplevet, hvor stor en katalysator for vækst det er at arbejde sammen byer imellem og dele erfaringer – derfor håber vi også at kunne bringe mange af disse erfaringer ind i partnerskabet fra 42 handelsbyer der dækker over 4000 medlemmer."

Fortæller netværksfacilitator, Heidi Svane

Partnerskabet er et af initiativerne i regeringens Vækstplan for handel og logistik og skal i første omgang munde ud i konkrete forslag til løsninger, og derudover komme med anbefalinger til statslige indsatser i starten af 2021. Partnerskabet arbejder indtil videre frem til midten af 2022.

Læs mere her 

89070910_2538265349766390_82869801359496
 

Hvem er vi

CityCheferne er et netværk for os, der sidder med udvikling af detailhandel i byerne og som ønsker greb om de radikale forandringer og, som ligeledes ønsker netværk, som kan hjælpe til handling og udvikling.

Digitaliseringen udfordrer alle, men detailhandlens små og mellemstore butikker kigger mod deres cityforening for svar på, hvordan der kan skabes en levende midtby. Dog er disse foreninger båret af små budgetter, ildsjæle og frivillige kræfter. Derfor inviterer vi alle citychefer, direktører for handelsstandsforeninger og andre i ledende roller indenfor detailhandel og byudvikling til at deltage i vores i netværksmøder, studieture og andre løbende tiltag.


Formålet er at kompetenceudvikle, opruste og facilitere erfarings- og videndeling mellem deltagerne for i sidste ende at klæde dem på til at vækste den lokale detailhandel.

Gennem inspiration udefra, paneldebat og best practice klæder vi deltagerne på til at løfte det strategiske arbejde med at udvikle oplevelser og en levende midtby.

Du kan læse mere om nuværende, kommende og tidligere events ved at klikke på knappen herunder.

Netværket er bygget videre på Citychef2020 initiativet som blev iværksat af Innovationsnetværket Service Platform og Lifestyle & Design Cluster. Det blev iværksat som en vidensbro der skulle opruste den lokale detailhandel og sikre stærkere digital sparring og digital forretningsudvikling til cityforeningens medlemmer.

I dag faciliteres netværket af Lifestyle & Design Cluster

 

Netværket “Citychefer” er et videns- /erfaringsnetværk for mig - det er her hvor vi kan sparre omkring de mange snitflader/ udfordringer som vores jobfunktion indeholder. Fx Håndteringen af COVID-19 som gav alle byer nye massive udfordring eller at sætte fokus på vigtigheden i at have en driftig bymidte og samarbejde med kommunen og ikke at glemme den eksplosive udvikling af e-handlen.

Pernille Varde Perigaard, City manager i HandelSilkeborg.

Netværket har for mig i Covid-19 tiden været uvurderlig informationskilde og sparringspartner. Udover denne form for vidensdeling hjælper vi også hinanden med ideer og løsninger på events og udfordringer på et mere lavpraktisk niveau. Det er et nationalt fællesskab, hvor vi er rykket sammen i krisen og i fællesskab løfter vi opgaven med at bevare og udvikle handelsbyerne i Danmark. Sammen har vi en stærk stemme politisk. Vi har alle de samme mål for vores by, region og land.

Event – og aktivitetschef, Hjørring Handel
Rikke Ejsenhardt

I en handelsforening med kun en fuldtids medarbejder er det værdifuldt for mig, at indgå i et netværk af personer med samme jobfunktion. Her finder jeg sparring, inspiration og hører andres meninger. 

Et virkelig inspirerende netværk, hvor vi i fællesskab sætter fokus, og finder mulige løsninger for at sikre fremtidens bymidter 

Erhvervsudviklingschef i Ølgod Handel og Erhverv

Kirstine Faber Krog

City Manager – Byforum Allerød

Susanne Karlsson

Citychef netværket er guld værd for mig, da jeg de seneste år både har fået feedback på faglige forespørgsler samt stærk sparring omkring mine primære opgaver indenfor aktiviteter og markedsføring. I mange cityforeninger er der som i FREDERIK kun 1 ansat, så arbejdsopgaverne er mangfoldige, og netværket styrker derfor erfaring- og vidensdeling, såvel på praktisk som strategisk niveau. Under CV19 afholdte vi jævnlige online møder, hvor der var en åben og ærlig dialog på tværs af landets handelsbyer! Udfordringerne var mange og ofte ensartet, derfor var møderne i den grad givtige for alle, både citychefer, projektledere, fagorganisationer mfl.

FREDERIK handels- og virksomhedsforening Frederikshavn,

handelschef Dan Kobberup

Citychefnetværket er unikt, og har de tre år jeg har været Citychef i Herning, været KÆMPE inspiration, vidensdeling, sparring og strategi. Et netværk med så meget power og energi at det til tider selv for en citychef kan være hårdt at skulle rumme. Netværket rammer spot on, pga. menneskene i det, men også pga. fordelingen på landkortet, for selvom postnumre sagtens kan være mindre og større end hinanden, er her plads til alle, både på ideer og menneskene bag ethvert postnumre. Vi sætter ting på landkortet, sætter barren HØJT. Vi vil vores fag, vil detailbranchen og menneskene bag, dem vi arbejder og kæmper for hver dag!

Herning Cityforening, Citychef

Allan Kristensen

Det at skulle møde morgendagens udfordringer kræver, at der løftes i flok. Citynetværket sørger for at den enkelte citymedarbejder er klædt på til den opgave, gennem sparring, inspiration samt meningsudveksling.

Michael Kongsmark, Citychef Horsens

 

T: 45 20747683

Facilitator for Netværket: Lifestyle & Design Cluster, Birk Centerpark 38, 7400 Herning

©2019 by Citychefer.dk. Proudly created with Wix.com